dimecres, 3 de novembre de 2010

Sí a Son Bordoi


Son Bordoi són uns terrenys urbanitzables situats a la zona nord-oest del Molinar. Formen part del conjunt de l'àrea rural del barri, una zona que, en la seva immensa majoria, té ús agrícola i ramader. Un petit oasi paisatgístic, un pulmó verd natural, un esponjament entre l'agressivitat urbanística d'una Palma creixent i un barri amb un caràcter notori. També una terra rica i productiva per als conreus i l'activitat ramadera, factor molt important.

La urbanització de Son Bordoi i els accessos (que xaparien horitzonalment i vertical tot el camp) que faran falta per a un teòric augment de població de més del 25% respecte de l'actual, són una condemna de mort per a l'àrea rural del Molinar. Això en l'àmbit paisatgístic i agrícola. En termes econòmics, es torna a donar la raó al model del bloquet, el que ens ha duit a la crisi. Si parlam de sostenibilitat i polítiques d'habitatge, s'ha de dir que, només a Palma, hi ha 35.000 pisos buits, que a les Balears hi ha 13.000 pisos nous sense vendre i que disposam de grans extensions de sòl urbanitzable (darrere l'Estadi Balear, per exemple).

Als veïns del Molinar se'ns ha venut que, a canvi de la urbanització de Son Bordoi, tendrem no sé quants serveis. Els serveis que ha d'oferir l'administració no han de ser 'a canvi d'alguna cosa'. Però el que més em crida l'atenció de tot plegat és que el dia següent que el Consell de Govern aprovàs de posar a exposició pública el projecte s'iniciàs una macrocampanya publicitària del Nuevo Son Bordoy, ara Nou Son Bordoy. Sens dubte, vergonyant i sospitós.

Cal apostar per alternatives i un nou model social. Son Bordoi és un espai perfecte per fer horts urbans, investigació agrícola, docència, etc. Perquè, per molt que ens diguin que són 'quatre descampats', cap terra no és magra si l'amo no ho és. Si s'aposta per això, es pot seguir recuperant el patrimoni de tota l'àrea rural, donar-li un impuls per poder-hi fer visites culturals, pedagògiques, turístiques... per tot això: no al ciment, sí a Son Bordoi.