dissabte, 24 de setembre de 2016

Allò de confondre...

Idea amb eslògan. Ideologia amb estratègia. Estratègia amb tàctica. Tàctica amb estratègia.  Centralitat amb moderació. Radicalitat amb extremisme. País amb partit. Diplomàcia amb traïció. Avançar amb renunciar. Arguments amb dogmes. Militància amb amistat. Expandir-se amb descontrolar-se. Company amb enemic. Experiència amb superioritat. Lideratge amb egocentrisme. Contradicció amb abnegació. Acció amb reacció. Criticar amb atacar. Opinió amb ofensa. Gènere amb sexe. Classe social amb estereotip. Identitat amb nació. Combat amb agressivitat. Lluita amb violència. Mallorquinisme amb regionalisme. Finalitats amb mitjans. Objectiu amb procés. Inclusió amb tria. Allò de confondre'ns tant i confondre tant.