dijous, 12 de juny de 2014

Glosa

'Podem Més si anam junts':
n'hi ha que ara fan la crida
volen una esquerra unida
amb procediments difunts.
Cal plantejaments conjunts
i cal fer-los des de baix
si no, com voleu l'encaix?
si no plantejau res nou.
Ens cal la gent que se mou
i impulsar un daltabaix.

Que si no això pot sonar
com qui desafina figles.
Deixau anar ja les sigles
cal la unitat popular!